Nieuwe Europese privacywetgeving AVG van kracht

Vandaag is de nieuwe Europese privacywetgeving AVG van kracht geworden. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen meer en sterkere privacyrechten en verplicht organisaties om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens.

De privacyrechten zijn uitgebreid met het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat gebruikers het recht hebben om hun gegevens mee te nemen. Ook geldt nu het recht op vergetelheid, wat inhoudt dat organisaties de persoonsgegevens van gebruikers moeten wissen die hierom vragen. Verder zijn de regels voor toestemming verscherpt. Gebruikers moeten toestemming geven voordat hun gegevens mogen worden gebruikt en moeten die toestemming weer eenvoudig kunnen intrekken.

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat bij het toezicht op de naleving van de nieuwe regels in eerste instantie de focus leggen op de naleving van de verantwoordingsplicht van organisaties, de beveiliging van medische gegevens en de handel in persoonsgegevens. Ook wordt er gecontroleerd of organisaties die verplicht een functionaris gegevensbescherming moeten hebben die ook vandaag hebben. Daarnaast krijgen niet gemelde datalekken de aandacht.

Bron: security.nl