avg

Nieuwe Europese privacywetgeving AVG van kracht

Vandaag is de nieuwe Europese privacywetgeving AVG van kracht geworden. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen meer en sterkere privacyrechten en verplicht organisaties om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan, zo stelt de¬†Autoriteit Persoonsgegevens. De privacyrechten zijn uitgebreid met het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat gebruikers het recht hebben om hun gegevens[…]